Angielski - słówka

Tu znajdziesz publiczne słówka, które udostępnili inni userzy.
Get regular feedback
Otrzymywać regularną ocene np ze swojej pracy
Get satisfaction from one's job
Czerpać satysfakcję z pracy
Go bankrupt
Zbankrutować
Be SB by profession
Być kimś z zawodu
Do something for a living
utrzymywać się z czegos
Do the graveyard shift
Pracować na nocną zmianę
Freelancer
Wolny strzelec
Recruitment
Rekrutacja
Qualifications
Kwalifikacje
Public holiday
Dzień ustawowo wolny od pracy
Promote
Dać awans
Productivity
Wydajność, efektywność
Probation
Okres próbny
Position
Pozycja, stanowisko
Pick up new skills
Zdobyć nowe umiejętności
Perk
Korzyść, bonus
Per hour
Na godzinę
Pay sb over the odds
Płacić komuś więcej niż inni
Pay rise
Podwyżka pensji
Paid holiday
Płatny urlop
Offer a job
Zaproponować pracę
Minimum wage
Płaca minimalna
Make ends meet
Wiązać koniec z końcem
Make a good first impression
Zrobić dobre pierwsze wrażenie
lack of experience
Brak doświadczenia
Join a union
Zapisać się do związku zawodowego
Job description
Zakres obowiązków
Income
Dochód
In-house training opportunities
Możliwość szkoleń wewnętrznych
In the Open air
Na świeżym powietrzu
Human resources
Dział interpersonalny
Hourly rate
Stawka godzinowa
Have expenses
Mieć wydatki
Have excellent head for sth
Miec do czegoś doskonała głowę
Have an interview
Odbyć rozmowę kwalifikacyjną
Hand over information
Przekazać informację
Hand in one's notice
Wręczyć wymówienie
Good interpersonal skills
Wysokie zdolności interpersonalne
Good for business
Dobry dla firmy
Go on strike
Strajkować
Go freelance
Zacząć pracować jako freelancer
Take on extra hours
Pracować w godzinach nadliczbowych
Take on/ up a new position
Objąć nowe stanowisko
Take SB on / hire sb
Zatrudnić kogoś
Take every opportunity to do sth
Korzystać z każdej okazji
Support oneself
Samemu się utrzymywać
Summer job
Praca sezonowa w lecie
Step down
Ustąpić (z zajmowanej pozycji)
Start up a business
Założyć firmę
Staff
Personel
Sign on the dole
Zarejestrowac się jako bezrobotny
Sick pay
Zasiłek chorobowy
Sick leave
Zwolnienie lekarskie
Serve an apprenticeship
Odbyć praktyki
Sense of achievement
Poczucie spełnienia
Self-employed
Samozatrudniony
Seasonal work
Praca sezonowa
Salary
Pensja
Run sb's own business
Prowadzić własną firmę
Retirement
Emerytura
Zobacz więcej