Angielski - słówka

Tu znajdziesz publiczne słówka, które udostępnili inni userzy.
Neither of my children can swim.
Żadne z moich dzieci nie potrafią pływać.
Either of us could come early.
Każdy z nas może przyjść wcześniej.
Either jacket is good.
Każda kurtka jest dobra.
Either restaurant is fine.
Każda restauracja jest dobra.
Neither of them went to the party.
Żadne z nich nie poszło na przyjęcie.
Neither boy did his homework.
Żaden chłopiec nie odrobił pracy domowej.
You can take either of the books.
Możesz wziąć którąś z tych książek.
Neither student passed the exam.
Żaden student nie zdał egzaminu.
Neither of my parents went to university.
Żadne z moich rodziców nie poszło na uniwersytet.
Give me either of those cups. I don’t mind.
Daj mi któryś z tych kubków. Nie mam nic przeciwko.
I'm not at home. Neither is John.
Nie ma mnie w domu. John też nie.
I like neither coffee nor tea.
Nie lubię ani kawy, ani herbaty.
I don't like coffee or tea.
Nie lubię kawy ani herbaty.
She will buy either some apples or some oranges.
Ona kupi albo jabłka, albo pomarańcze.
We could use either blue paint or red paint.
Możemy użyć farby niebieskiej lub czerwonej.
Either coffee or tea is fine.
Zarówno kawa, jak i herbata będą dobre.
Which cake do you want? Neither! I'm going to have an apple.
Które ciasto chcesz? Żadnego! Zjem jabłko.
Which drink would you like? Either is fine.
Który napój chciałbyś? Każdy jest w porządku.
Neither of us will be on time.
Żadne z nas nie zdąży.
Neither of my dresses will do.
Żadna z moich sukienek nie będzie się nadawała.
Either of us can get the key.
Każdy z nas może zdobyć klucz.
Either of my dresses is good.
Każda z moich sukienek jest dobra.
Neither restaurant is good. Let's go somewhere else.
Żadna z restauracji nie jest dobra. Chodźmy gdzie indziej.
Neither drink is fine. John hates both of them.
Żaden napój nie jest w porządku. John nienawidzi ich obu.
Julie might buy either t-shirt.
Julie może kupić dowolną koszulkę.
We could go to either restaurant.
Moglibyśmy pójść do każdej restauracji.
Either drink is fine. I like both kinds.
Każdy napój jest w porządku. Lubię oba rodzaje.
I didn't know that. I didn't either. Neither did I. Me neither.
Nie wiedziałem tego. Ja też nie (3 wersje)
I will not go there. I will not either. Neither will I. Me neither.
Nie pójdę tam. Ja też nie. (3 wersje)
I can't speak Chinese. I can't either. Neither can I. Me neither.
Nie umiem mówić po chińsku. Ja też nie umiem. (3 wersje)
I don't like to travel. I don't either. Neither do I. Me neither.
Nie lubię podróżować. Ja też nie. (3 wersje)
The weather isn’t good in London and it isn’t good in Scotland either.
Pogoda nie jest dobra w Londynie i nie jest też dobra w Szkocji.
John isn’t going to the meeting and I’m not either.
John nie idzie na spotkanie, ja też nie.
You won’t go to the party and neither will Lucy.
Nie pójdziesz na przyjęcie i Lucy też nie.
She hasn’t studied Latin and neither have I.
Nie uczyła się łaciny i ja też nie.
They haven’t eaten breakfast and Jane hasn’t either.
Nie jedli śniadania, a Jane też nie.
She doesn’t have a job at the moment and neither do I.
W tej chwili nie ma pracy i ja też.
Amanda isn’t French and neither is Lukas.
Amanda nie jest Francuzką, podobnie jak Lukas.
John doesn’t want an ice cream and the children don’t either.
John nie chce lodów, a dzieci też nie.
David doesn’t live in London and I don’t either.
David nie mieszka w Londynie, ja też nie.
certain
pewnych, niejaki, przeświadczony
is devided
podzielony
charge
opłata, obciążenie, ładunek
yields
plony
gains
zyski
estimates
szacuje
shostring budget
skromny budżet
shoestring
sznurowadło
fertile farmlands
żyzne uprawy
wither
usunąć
wheat
pszenica
submissive
uległy
passive
bierny
He was a rather timid child.
Był raczej nieśmiałym dzieckiem.
timid
nieśmiały
agitated
wzburzony
You cannot rely on indecisive people.
Nie możesz polegać na chwiejnych ludziach.
humble
skromny
He always remained a very humble man.
On na zawsze pozostał bardzo skromnym mężczyzną.
indecisive
niezdecydowany
Zobacz więcej