Angielski - słówka

Tu znajdziesz publiczne słówka, które udostępnili inni userzy.
vita, -ae
życie
existimo, existima-re
oceniać, osądzać
cogito, cogita-re
myśleć
sano, sana-re
uzdrawiać
curo, cura-re
leczyć
video, vide-re
widzieć
audio, audi-re
słuchać, słyszeć
doceo, doce-re
uczyć, nauczać
examino, examina-re
badać
attente
uważnie
semper
zawsze
palpo, palpa-re
dotykać, macać, badać metodą dotykową, palpacyjną
ausculto, ausculta-re
osłuchiwać
deinde
następnie
interrogo, interroga-re
wypytywać, przesłuchiwać
primum
najpierw, po pierwsze
debeo, debe-re
być winnym, mieć obowiązek
accurate
dokładnie, summienie
et
i, a
libenter
chętnie
in clinica
w klinice
laboro, labora-re
pracować
arteria, -ae
tętnica
vena, -ae
żyła
tunica, -ae
błona, osłonka
planta medicata
roślina lecznicza
dignosco, dignosc-e-re
rozpoznawać
cellula, -ae
komórka
tela, -ae
tkanka
structura, -ae
budowa
praeparo, praepara-re
przyrządzać, przygotowywać
officina, -ae
apteka
forma, -ae
kształt, postać
mixtura, -ae
mieszanka
tinctura, -ae
nalewka
pharmacista, -ae
aptekarz
e, ex
z (z czegoś), od
nomino, nomina-re
nazywać, mianować
materia medicata
surowiec leczniczy
invenio, invenire
napotykać, znajdować
disco, disc-e-re
uczyć się, dowiadywać się
annumero (adnumero), annumera-re
zaliczać
disciplina, -ae
nauka, nauczanie, uczenie się, przedmiot, karność
terminologia, -ae
mianownictwo, terminologia
moveo, move-re
poruszać
specto, specta-re
oglądać
erudio, erudi-re
kształcić
nomino, nomina-re
nazywać
Latine
po łacinie
recito, recita-re
głośno czytać
iam
już
multum, multa
wiele (dużo)
lente
powoli, opieszale
festino, festina-re
śpieszyć się
spero, spera-re
spodziewać się czegoś
spiro, spira-re
oddychać
dum
podczas gdy, dopóki, aż
noceo, noce-re
szkodzić, przynosić szkodę
bene
dobrze
ambulo, ambula-re
przechadzać się
Zobacz więcej